Assisterad befruktning till den enskilda kvinnan, en fråga om rätt eller fel.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22121427.ab
 

Nej, jag tvivlar inte en sekund på att du skulle bli en duglig moder till ett barn trots att du sedan tidigare inte har några. Sen har många av oss aldrig påstått att det har av någon övervägande betydelse hur ett barn blir till. Men jag ifrågarsätter Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, jag ifrågasätter barnens rätt till båda sina föräldrar! Sen är jag medveten om att det lever många ensamstående där ute och dom är förhoppningsvis fantastiska föräldrar. Samt att majoriteten av dom inte klev in i en graviditet med avsikt att det skulle bli som det blev. Men jag ifrågasätter partierna som röstade JA, hur dom kan mena att Sverige efter 1 april 2016 och framöver, ska förespråka ensamstående föräldrar. Hur dom kan förespråka någonting som redan frånbörjan är avsiktligt optimalt enligt barnkonventionen.

 

Vi vet att det långt ifrån är en mänsklig rättighet att få barn. Men jag ifrågasätter tankegången hos individen som på egen hand vill ge sig in i rollen som ensam vårdnadshavare till ett barn. Vad händer den dagen om du blir sjuk och du inte har en livlina att kasta ut till någon partner. För din väninna har långt ifrån någon rättighet att ta hand om ditt barn den dagen man faktiskt behöver vara två. 

 

När vi säger JA till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, säger vi samtidigt att papporna inte är av särskild betydelse. Jag tycker att det är beklagligt att läsa att vederbörande som skrivit debattartikeln hatar män, tidvis. Det skvallrar för mig att man ser till kön istället för till individen och jag tycker långt ifrån att det borde vara en ursäkt till assisterad befruktning. Såväl som att jag tycker att skylla ifrån sig på ålder och att dejting är tidskrävande är naivt.

 

Jag var en av dom som satt lyhört framför tv när Sverige klubbade igenom den nya lagen genom att blunda för en annan.